วัสดุเพิร์จสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก (พลาสติกเพิร์จคอมพาวด์)
- Daicel Miraizu
Celpurge

วิธีการใช้? [สำหรับงานฉีดขึ้นรูป injection molding]

วิธีการใช้ [สำหรับงานฉีดขึ้นรูป Injection molding]

วิธีการใช้

มาตรฐานการตั้งค่าและขั้นตอน

01เมื่อทำความสะอาดกระบอกสูบ / สกรูของเครื่องฉีด หลังจากขึ้นรูปเรซินก่อนหน้า ให้กำหนดเงื่อนไขการตั้งค่าดังแสดงในตารางด้านล่างและล้างซ้ำ

02หลังจากการล้าง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการขึ้นรูปและอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับวัสดุที่ตามมา และใช้วัสดุนี้เพื่อกำจัด Celpurge

Molding Condition

MeteringCylinder
temperature
Screw
rotation speed
Back pressureInjection
speed
10-30mmsame as previous material50-70%2-10%70-99%

Back pressure set as 2% to 10%

อย่าใช้ Back pressure สูง

สำหรับการทำความสะอาดด้วย Celpurge เราขอแนะนำให้คุณลดค่า Metering และทำการเพิร์จอย่างต่อเนื่อง

เพราะสารปนเปื้อนที่อยู่ ในพื้นที่มุมอับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหัวฉีดนั้นยากต่อการกำจัด

เราเรียกว่า “Back pressure purging” การที่ Back pressure เพิ่มขึ้นทำให้เรซินไหลได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ แต่จะไม่ได้ผลหาก Celpurge ไหลออกจากหัวฉีดเร็วเกินไป

Back pressure ที่เหมาะสม
เมื่อทำการล้างโดยการตั้งค่าเครื่อง / การฉีด (Injection operation) ให้ใช้ Back pressure ประมาณ 2-10% เพื่อไม่ให้ Celpurge ไหลออกจากหัวฉีดเร็วเกินไป
Back pressure set as 2% to 10%With proper back pressure

กรณีเรซินใสที่เหลืออยู่
หยุด Molding ให้ทำการ Air shot!

วัสดุโปร่งใสเช่น PC, PMMA และ Transparent ABS กับวัสดุทำสี ทำให้มองเห็นสารตกค้างได้ง่าย สิ่งตกค้างเล็กน้อยจะเห็นเป็นริ้วสีขาว

การขจัดสิ่งตกค้างจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะยังขึ้นรูปชิ้นงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อมีปัญหาคราบเรซินใสตกค้าง ให้ตั้งค่า Metering น้อยๆ จากนั้นแยกหัวฉีดออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นทำการเพิร์จต่อด้วยวิธีการ Air shot

ในทำนองเดียวกัน สำหรับระบบ Hot runner ให้เปิดแม่พิมพ์ ตั้งค่า Metering น้อยๆ และเพิร์จออกด้วยวิธีการ Air shot

Release mold and nozzle

การล้างด้วย Celpurge
[ระบบ Hot runner ก็สามารถล้าง (ทำความสะอาด) ได้ด้วยการ Air shot!] (พร้อมเสียง)

Celpurge สามารถลอกออกได้
[ลดงานในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา] (พร้อมเสียง)

โทร +662-108-1880

การใช้งานตามวัตถุประสงค์

การทำความสะอาดระบบ Hot runner

ใช้เกรดที่เข้ากันได้กับระบบ Hot runner
สามารถทำความสะอาดภายในระบบ Hot runner

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เกรดที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดเรซินโดยเฉพาะ
มีสองวิธี แต่ปริมาณของ Celpurge ที่ใช้เกือบจะเท่าๆากัน

Celpurge สำหรับการทำความสะอาดระบบ Hot runner (พร้อมเสียง)

01Air shot ด้วย Celpurge แบบแม่พิมพ์เปิด-

หลังจากขึ้นรูปเรซินก่อนหน้าแล้ว ให้กำหนดเงื่อนไขการขึ้นรูปดังแสดงในตารางด้านล่างและทำการฉีด สำหรับระบบ Hot runner ประเภทวาล์วเกต ให้เปิดและปิดเกตขณะฉีด
จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อตั้งค่าตำแหน่ง Metering ต่ำ และการเปิดปิดเกต

MeteringCylinder
temperature
Screw
rotation speed
Back pressure
10-15mmSame as preceding material50-70%2-10%

*แรงดัน (Injection pressure) และความเร็วในการฉีด (Injection speed) แทบไม่มีผลต่อการทำความสะอาด

Air shot the Celpurge with the mold open

02ขึ้นรูปด้วย Celpurge

หลังจากการขึ้นรูปเรซินก่อนหน้านี้ ให้ชาร์จและขึ้นรูปด้วย Celpurge จนกว่าวัสดุก่อนหน้านี้จะหลุดออกทั้งหมด ใส่ใจกับเงื่อนไขการขึ้นรูปเพื่อไม่ให้ Celpurge ติดแม่พิมพ์

เกรด NX-A2 มีความเปราะมากกว่าวัสดุการขึ้นรูปทั่วไป ดังนั้นจึงควรดูแลแม่พิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่พิมพ์ที่มีรู ซี่ หรือ โครงจำนวนมาก

セルパージを成形

/ เกรดที่เข้ากันได้ / NX-VC2, NX-E, NX-A2, NX-P2S, NX-S (, NX-VN2, NX-VK2, AW2)

pagetop