วัสดุเพิร์จสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก (พลาสติกเพิร์จคอมพาวด์)
- Daicel Miraizu
Celpurge

ทำไมถึงใช้งานได้ [การรับมือกับสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดคาร์บอไนซ์]

ผลลัพธ์ของ [การรับมือกับสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดคาร์บอไนซ์]

ผลลัพธ์การขัดของฟิลเลอร์

ด้วย GF (glass fiber) เกรด
การกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นคาร์บอไนซ์

เมื่อเรซินหลอมละลาย คาร์บอไนเซชันจะเกิดขึ้นหากสัมผัสกับอากาศหรือความร้อนเป็นระยะเวลานาน

ทำไมเรซินจึงกลายเป็นคาร์บอไนซ์

  • เมื่อภายในเครื่องฉีดว่างเปล่าหลังจากการขึ้นรูปชิ้นงาน เรซินจะยังคงอยู่บนพื้นผิวของกระบอกสูบและสกรู เมื่อสัมผัสกับอากาศจะเกิดการออกซิไดซ์และคาร์บอไนซ์
  • การขึ้นรูปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดเป็นเวลาสองสามวันทำให้เกิดการไพโรไลซิส (Pyrolysis)และการเชื่อมข้าม (Cross-linking)ของเรซิน
  • เรซินที่ถูกทำให้เป็นคาร์บอไนซ์ได้ง่าย เช่น Flame-retardant เรซิน ถูกขึ้นรูปที่อุณหภูมิการผลิตที่ไม่เหมาะสมหรือสูงกว่า

เรซินที่ผ่านการเป็นคาร์บอไนซ์อย่างสมบูรณ์จะไม่อ่อนตัวแม้จะถูกทำให้ร้อน
แม้ว่ามันจะเกาะบนพื้นผิวของโลหะอย่างรุนแรง แต่ก็อาจหลุดออกมาได้บ้างและหากผสมลงในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจะกลายเป็น “สารแปลกปลอมที่เป็นคาร์บอไนซ์” และทำให้การขึ้นรูปมีข้อบกพร่อง.

การไหลของ GFเกิดการขัดผิวของคาร์บอไนซ์เรซิน จึงสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นคาร์บอไนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เกรดที่ไม่มีฟิลเลอร์ (เช่น NX-VN2) หลังจากเกรดที่มี GF จะได้ประสิทธิภาพมากกว่า

ガラス繊維が炭化異物を除去

โทร +662-108-1880

การบำรุงรักษาที่ไม่ปล่อยให้เกิดวัสดุแปลกปลอมคาร์บอไนซ์

วิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน
นำสิ่งแปลกปลอมคาร์บอไนซ์ออกมา!

ดีที่สุดก็คือไม่ปล่อยวัสดุแปลกปลอมคาร์บอไนซ์ไว้ แทนที่จะกำจัดหลังจากที่เริ่มหลุดออกมา

3 ข้อที่ช่วยลดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นคาร์บอไนซ์

01ใช้ Celpurge เป็นวัสดุปิดผนึก
เพื่อป้องกันการเกิดคาร์บอไนซ์เนื่องจากการออกซิเดชั่นในอากาศอย่าให้เครื่องฉีดว่างเปล่า
เติม Celpurge ภายในกระบอกสูบเมื่อสิ้นสุดการใช้งานในวันหยุดสุดสัปดาห์
ในตอนท้ายของสัปดาห์คุณสามารถเริ่มทำความสะอาดเครื่องฉีดให้อยู่ในสถานะที่สะอาด
* โปรดใช้เกรดที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์ในการปิดผนึก
02ใช้ Celpurge เป็นประจำเพื่อกำจัดคาร์บอนไนซ์เรซิน
เพื่อป้องกันการเกิดคาร์บอไนซ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้ Celpurge เป็นประจำในระหว่างการทำงาน เพื่อการกำจัดคาร์บอไนซ์เรซิน
ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ละครั้ง กำหนดวันและดำเนินการทำความสะอาดโดยใช้ Celpurge
03ทำความสะอาดโดยใช้ Celpurge อย่างน้อยวันละครั้ง
เพื่อป้องกันการเกิดคาร์บอไนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรซินที่เกิดคาร์บอไนซ์ได้ง่าย เช่น Flame-retardant เรซิน ให้ทำความสะอาดด้วย Celpurge ให้บ่อยกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ตัวอย่างเช่น ดำเนินการทำความสะอาดโดยใช้ Celpurge อย่างน้อยวันละครั้ง

pagetop